Tema 15

Kristendommen kommer til Norge

Kontekst for temaet

Kristendommen ble bragt til Europas ytterpunkter – som England og senere Norge – ved at herskerne brukte det som del av sine nasjonsbyggerprosjekter. Kristningen av Norge førte også til at landet vårt ble del av den europeiske sivilisasjonen, med de fordeler det medførte politisk og økonomisk. I dette temaet skal vi se hvordan det foregikk, og hvordan det forandret samfunnet.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 15 i læreboken «Historie på tvers for vg2» handler om kristendommens innføring i Norge. Kapittelet utforsker hvordan og hvorfor Norge gikk fra å være et hedensk til et kristent samfunn. Det dekker perioden fra tidlig middelalder og vektlegger kong Olav Haraldsson (St. Olav) og hans betydning for kristendommens etablering i Norge.

Teksten beskriver overgangen som gradvis, med kristne impulser som først kom via handelsforbindelser og vikingenes plyndringstokter i kristne land. Kristendommen ble først en religion for eliten, spesielt kongehuset og deres nærmeste, som så fordelene ved en monoteistisk religion som kunne styrke kongemakten og sentralisere kontrollen.

Motstanden mot kristendommen i det bredere norske samfunnet blir også berørt, og teksten diskuterer hvordan kristendommen gradvis ble innflettet i eksisterende kulturelle og religiøse praksiser.

Kapittelet avsluttes med en diskusjon om de langsiktige effektene av kristendommens ankomst, både politisk og kulturelt, og hvordan den nye religionen til slutt formet den norske identiteten og samfunnsstruktur.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s191 i boka)

 1. Hva skilte måten Karl den store ble kronet på fra ­Napoleons kroning i 1804?
 2. Hvordan vokste kirken fram som mektig organisasjon
  i middelalderen?
 3. Hvordan brukte herskerne kristendommen til å bygge sterke stater?
 4. På hvilken måte ble Håkon den gode inspirert til å innføre kristendommen i Norge?
 5. Hva skjedde med det norske samfunnet da vi bli kristnet?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Alnæs, Karsten (2002). Historien om Norge, Bd. 1-5. Gyldendal.
 • Alnæs, Karsten (2003). Historien om Norge. NRK.
 • snl.no
 • norgeshistorie.no