Tema 13

Islam og vesten

Kontekst for temaet

Yngre enn kristendommen, men med utspring i samme område og slektskap også på andre områder. Ikke minst er det mange likheter mellom hvordan religionene fant sin form. Den moderne verden kan ikke forstås uten at man samtidig har et blikk på dynamikken både innad og mellom religionene. Her i tema 13 ser vi på hvordan politikk, kunnskap og religion har samspilt innad i den islamske verden, i tema 28 ser vi på samspillet mellom religionene.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s166 i boka)

  1. Hva var bakgrunnen for at araberne kunne vinne slag mot stormakter som Østromerriket og Sasanideriket til perserne?
  2. Hva var bakgrunnen for at islam ble splittet i to
  3. retninger, og hvilke konsekvenser hadde det?
  4. Hvorfor finnes det ingen islamsk «pave» som sitter med autoriteten innen islam?
  5. Hva var grunnene til den islamske gullalder, og hvorfor tok den slutt?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre.
Kjerneelementer:
Utforskende historie og kildekritisk bevissthet.
Kjerneelementer:
Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet