Tema 13

Islam og vesten

Kontekst for temaet

Yngre enn kristendommen, men med utspring i samme område og slektskap også på andre områder. Ikke minst er det mange likheter mellom hvordan religionene fant sin form. Den moderne verden kan ikke forstås uten at man samtidig har et blikk på dynamikken både innad og mellom religionene. Her i tema 13 ser vi på hvordan politikk, kunnskap og religion har samspilt innad i den islamske verden, i tema 28 ser vi på samspillet mellom religionene.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 13 i læreboken «Historie på tvers for vg2» tar for seg temaet “Islam og Vesten”. Dette kapittelet utforsker interaksjonene og påvirkningene mellom islamske sivilisasjoner og vestlige land gjennom historien. Det diskuterer hvordan islam oppsto i det 7. århundre og spredte seg raskt gjennom deler av Asia, Afrika og Europa, og hvordan dette førte til kulturelle utvekslinger, handel og til tider konflikter med vestlige sivilisasjoner.

Kapittelet dekker også perioder med samarbeid og sameksistens, som under den islamske gullalderen, hvor vitenskap, filosofi og kunst blomstret, noe som også påvirket Vesten. Videre behandles konsekvensene av korstogene og den muslimske verdenens rolle i bevaringen og overføringen av kunnskap til Europa, som var fundamentalt for renessansen.

Det beskrives også hvordan moderne konflikter og geopolitiske interesser har formet relasjonene mellom islam og Vesten i nyere tid, inkludert påvirkning fra kolonialisme og de nåværende utfordringene knyttet til globalisering, migrasjon og terrorisme.

Kapittelet avsluttes med en diskusjon om dagens dialog og kulturutveksling mellom islam og Vesten, understreker behovet for gjensidig forståelse og respekt for å håndtere globale utfordringer sammen.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s166 i boka)

  1. Hva var bakgrunnen for at araberne kunne vinne slag mot stormakter som Østromerriket og Sasanideriket til perserne?
  2. Hva var bakgrunnen for at islam ble splittet i to
  3. retninger, og hvilke konsekvenser hadde det?
  4. Hvorfor finnes det ingen islamsk «pave» som sitter med autoriteten innen islam?
  5. Hva var grunnene til den islamske gullalder, og hvorfor tok den slutt?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre.
Kjerneelementer:
Utforskende historie og kildekritisk bevissthet.
Kjerneelementer:
Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet