Tema 12

Kristendommen – vår viktigste arv fra oldtiden?

Kontekst for temaet

Religion har spilt en viktig rolle gjennom hele verdenshistorien. De eksisterer aldri uavhengig av resten av samfunnet, men sameksisterer og endrer seg i takt med andre historiske prosesser. Dette kapitlet tematiserer hvordan en av disse religionene både har formet og blitt formet av samfunnene den har eksistert i.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 1 i læreboken “Historie på tvers” gir en omfattende introduksjon til menneskehetens historiske utvikling, med et særlig fokus på overlevelse og sosial evolusjon. Det starter med å skildre de tidlige menneskenes liv som jegere og samlere, hvor grunnleggende overlevelsesferdigheter og verktøyutvikling var sentralt. Disse samfunnene utnyttet naturressurser effektivt, men levde under konstant usikkerhet om matforsyning.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s155 i boka)

  1. På hvilken måte har ting som skjedde i Romerriket inn­­flytelse på oss den dag i dag?
  2. Hvorfor kom de kristne på kant med den romerske staten?
  3. Hvilken endring skjedde i kristendommen etter kirkemøtet i Nikea?
  4. Hvordan har kristendommens rolle endret seg i historiefaget fram til i dag?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre.
Kjerneelementer: Historiebevissthet –  Historiebevissthet kan kort forklares at mennesket er et historisk vesen og dets tolking av fortiden, forståelse av nåtiden og forventninger om fremtiden har betydning for den de er og hva de gjør.
Kjerneelementer: Utforskende historie og kildekritisk bevissthet.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Holland, Tom (2013). I skyggen av sverdet. Gyldendal.
  • Christianity – a history (2009). Channel 4.
  • Stark, Rodney (1996). The Rise of Christianity.
  • snl.no