Tema 10

Historien om historie

Kontekst for temaet

Historisme kan betegnes som en teori om at ting forstås best i lys av sin historie. At du må vite hvordan noe er blitt til og formet av de historiske sammenhengene for å kunne få virkelig innsikt i et tema. I dette kapitlet er det historiefaget selv som er temaet. Hvordan oppsto historie som en vitenskap, hvordan har faget utviklet seg siden?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s133 i boka)

  1. Hvorfor regnes Herodot som historiker, og ikke bare historieforteller?
  2. Hvorfor begynte vi å tvile på Bibelen som sikker kilde?
  3. På hvilken måte er Snorre Sturlason et godt eksempel på behovet for kildekritikk?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: reflektere over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier
Kjerneelementer: Historiebevissthet –  Historiebevissthet kan kort forklares at mennesket er et historisk vesen og dets tolking av fortiden, forståelse av nåtiden og forventninger om fremtiden har betydning for den de er og hva de gjør.
Kjerneelementer: Utforskende historie og kildekritisk bevissthet

Forfatternes hovedkilder for temaet

  • Burrow, John (2008). History of Histories.
  • Sandmo, Erlin (2015). Tid for historie – En bok om historiske spørsmål. Universitetsforlaget.
  • Grant, S.G. (2010). Teaching History With Big Ideas. R&L Education.
  • snl.no