Forfatterne

Her er de som bidrar med tekster i Historie på tvers:

Nils Håkon Nordberg, lektor i historie, engelsk og samfunnskunnskap ved Drammen videregående skole. Hovedforfatter og prosjektleder på verket.
Morten Eimot, lektor i historie, religion, samfunnskunnskap og Kommunikasjon og kultur ved Malakoff videregående skole i Moss. Har skrevet ni av temakapitlene i «Historie på tvers for vg3», samt de fire metodekapitlene.

Anne Grønlie, lektor i historie, sosialkunnskap og politikk og menneskerettigheter ved Drammen videregående skole, har skrevet Temakapittel 9 i vg2-boka, «Av demokrati er du kommet” og perspektivkapittelet «Hvorfor handler historien mest om menn?» i vg3-boka.
Bjørn Are Davidsen, pensjonert sivilingeniør fra Telenor. Han bidrar til å holde norske lærebokforlag i ørene gjennom nettstedet fagsjekk.no. Bjørn Are er også rådgiver for den kristne tankesmia Skaperkraft, og er særlig opptatt av religionshistorie, samt teknologi- og vitenskapshistorie. Han har skrevet flere bøker, deriblant «Lurt av læreboken?» (Veritas Forlag, 2019). I «Historie på tvers» har Bjørn Are skrevet perspektivkapittelet  «Hvem eier historien?», foruten faktasjekk på de andre kapitlene.

Helle og Tore Linné Eriksen bidrar med perspektivkapittelet «Fra eurosentrisme til globalt medborgerskap». Helle Linné Eriksen er lektor i samfunnsgeografi, engelsk og historie ved Lillestrøm videregående skole, Tore Linné Eriksen er historiker, faglitterær forfatter og professor emeritus ved OsloMet. Han har skrevet lærebøker i historie både for videregående skole og høyere utdanning. De nyeste bøkene er «Afrika fra de første mennesker til i dag“ (Cappelen Damm 2019) og «En kort introduksjon til den nye imperialismen – 1870-1920» (Cappelen Damm 2022).
Nils Nordberg, «NRK-stemmen», har lest inn alle temakapitlene i verket.
Inger Heiberg Woxholtt har gjort språkvask og faktasjekk på alle tre bøker, og er ansvarlig for versjoneringen til nynorsk.