Flere temaer digitalt tilgjengelig

Vi har fått tilbakemelding fra lærere på at de savner en tydeligere kobling til opplysningstiden i Historie på tvers for vg3, og spesielt i introkapitlet (tema 31). I den forbindelse er det et par temakapitler i Historie på tvers for vg2 som veldig greit også kan brukes i vg3 og gjerne i kombinasjon med tema 31. Vi gjør herved disse to temaene tilgjengelig digitalt på den digitale ressurssiden til tema 31, kapitler som du som lærer kan dele med elevene når du selv ønsker å bruke dem, enten det er i vg2 eller vg3.
De to temaene er:

  • Tema 7: Hvorfor vi deler historien i perioder?
  • Tema 27: Gud og den vitenskapelige revolusjon

Til ressurssiden for tema 31