Dybdeoppgaver tema 8

Tema 8: Mytologi sett fra vår tid

 1. Sett opp en tabell med de viktigste gudene i de forskjellige mytologiene: Den mesopotamske, egyptiske, greske og norrøne. Finner du noen guder som tilsvarer hverandre når det gjelder egenskaper eller hva de var guder for?
 2. Historiene til Homer om Iliaden og Odysseen ble skrevet ned på 800-tallet fvt og regnes som de første rene fortellingene som ble skrevet ned i Vesten. Men det fantes en episk fortelling som ble skrevet ned mye tidligere, fortellingen om Gilgamesj.
  a) Hvilken sivilisasjon ble Gilgamesj skrevet ned i, og i hva slags skrift?
  b) Er det noen likheter mellom fortellingen om Odysseen og den om Gilgamesj?
 3. Fram til liberalismens og demokratiets fremvekst på 1700- og 1800-tallet var det vanlig å knytte sin herskergjerning til noe guddommelig. Dansk-norske konger kalte seg gjerne «konge av guds nåde» (de såkalte eneveldige kongene), og legitimerte dermed sin posisjon på denne måten. «Jeg styrer fordi Gud vil det».
  a) Hvordan legitimerer – begrunner – moderne demo­kratiske ledere sin rett til å styre?
  b) Finnes det fortsatt ledere – politiske eller religiøse – som hevder at det er guds vilje at de styrer, eller påstår at de har nærmere kontakt med Gud enn det andre mennesker har?
 4. Uåret i 536–537 og forestillingen om fimbulvinteren knyttes opp mot en solformørkelse som ble meldt om av skribenter lenger sør. Søk opp «fimbulvinter» og «Bo Gräslund» og finn ut mer om begrunnelsen til hvorfor disse fenomenene kan knyttes sammen. Virker det troverdig?
 5. Evne til å endre historiene våre forutsetter at noen får lov å tenke nye tanker uten å forfølges for det og at de får lov å kjempe for dem. Hva slags rettigheter må finnes i et samfunn for at det skal være mulig å lage nye historier?