Dybdeoppgaver tema 7

Tema 7: Verdenshistorien sett fra vår tid

  1. Hva er styrken med periodisering? Hva er lettere å forstå når vi periodiserer? Prøv å finne dine egne konkrete eksempler fra historien.
  2. Hva er styrken med tematisering? Hva er lettere å forstå når vi følger et tema gjennom lang tid i stedet for å avgrense det til perioder? Prøv å finne dine egne konkrete eksempler fra historien også på denne.
  3. Kan du tenke deg andre måter å dele inn verdenshistorien på enn den over? Eksempel: Ut fra energiformer, teknologi, religioner eller andre ting?
  4. Karl Marx hadde sin måte å dele inn verdenshistorien på. Søk på nett og finn ut hva denne inndelingen gikk på.
  5. Har du noen forslag til hva historikerne bør kalle vår tidsalder, og hvilket år den i så fall bør telles fra?