Dybdeoppgaver tema 5

Tema 5: Jernets historie sett fra vår tid

  1. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å ta i bruk materialer til nye funksjoner. Gull og sølv hadde i gamle dager ingen praktisk funksjon, men var likevel blant de viktigste metallene på grunn av sin stabile verdi. Finn ut hvilken nytteverdi sølv og gull har i dag, ved siden av de dekorative egenskapene.
  2. Flint var blant de best egnede steinsortene i menneskets forhistorie. Hva slags egenskaper har flint som gjør det til et nyttig materiale, og brukes flint til noe i våre dager?
  3. Stål ble påstått å være det viktigste materialet gjennom den industrielle revolusjon. Hvor viktig er det i dag, og hvilke land produserer mest stål?
  4. Jern fikk større og større betydning da skyte­våpen ble innført, de krevde alle et hardt materiale. Tilgangen på jern var også et viktig motiv til at Tyskland angrep Norge i 1940. Hvilken norsk by var viktig for tilgangen på jern, og på hvilken måte var den det?