Dybdeoppgaver tema 4

Tema 4: Steinalderen og bronsealderen sett fra vår tid

Steinalderen og bronsealderen tilhører såkalt fø­­rhistorisk tid (tiden fra før vi fikk skrift) og studeres først og fremst av arkeologer. Det finnes ingen tekster fra denne tiden som historikere kan studere, og vi må trekke slutninger basert på vitenskaper som biologi, geologi og så videre. Levningene vi finner kan også fortelle en del, som rester av mennesker eller av menneskelig aktivitet. Hvordan kan vi tidfeste levningene, og finne ut hvor gamle de er?