Dybdeoppgaver tema 3

Tema 3: Assyria sett fra vår tid

  1. Bibelen, og spesielt Det gamle testamentet, har mange referanser til de assyriske kongene og byene de hersket over. Den mektige byen Babylon, som tidvis styrte seg selv som et eget imperium, og tidvis var dominert av assyrerne, er et godt eksempel. Babylon blir også kalt Babel, og har en egen symbolsk betydning i Bibelen. Finn ut hva disse bibelske uttrykkene refererer til:
    • Babels tårn
    • Babylons skjøge
    • Det babylonske fangenskap
  2. Finn ut hvor mange mennesker som i dag identifiserer seg som assyrere, og hva som gjør at de befinner seg mange steder i verden.
  3. Kan vi sammenligne dagens assyrere med kurderne? Hvordan?