Dybdeoppgaver tema 28

Tema 28: Religionskonflikter sett fra vår tid

  1. I hvilke situasjoner er det religion bringer ut det verste i mennesker, eller at mennesker bringer ut det verste i religioner? Er det noen fellestrekk?
  2. Er det rettferdig å sammenligne pave Urban 2 med islamist­ledere som Osama bin Laden, mannen som har fått hovedansvaret for terroren i USA 11. september 2001? Hvorfor, hvorfor ikke?
  3. I Nord-Irland skapte man fred mellom katolikker og protestanter. Finn ut hvordan, og vurder om de har lykkes eller ikke.
  4. I disse religiøse konfliktene har vi sett eksempler på at sterke ytre fiender skaper samhold, slik vesteuropeere samlet seg i kampen mot muslimer i det hellige land. Men det finnes også eksempler på at vi blir enda mindre tolerante innad når ytre farer truer. Finner du noen eksempler på det?
  5. Prøv å finne ut hvordan korstogstiden preger forholdet mellom Vesten og muslimene i dag, og hvordan urolighetene fra 1517–1648 kan forklare dagens mistro mellom katolikker og protestanter.