Dybdeoppgaver tema 27

Tema 27: Gud og vitenskapen sett fra vår tid

  1. Kreasjonisme er en teori som hevdes å være et alternativ til Darwins evolusjonsteori. Finn ut hva kreasjonisme innebærer, og hva som kan være årsakene til at denne «alternative» vitenskapen nyter en viss popularitet i USA.
  2. Renessansen, reformasjonen, den vitenskapelige revolu­sjon og opplysningstiden er fenomener som skjedde i den kristne delen av verden. Hva kan være grunner til at islam, som for tusen år siden var verdensledende på kunnskapsproduksjon (den islamske gullalder), ikke har gått gjennom de samme utviklingsfasene?
  3. Kildeoppgave. Renessansen innebar en gjenoppfrisking av kunnskapen om gresk og romersk oldtid. Dette gjaldt også den greske og romerske naturvitenskapen (på den tiden kalt naturfilosofi), den som på mange måter dannet basis for det kristne, middelalderske verdensbildet. Man gikk altså helt tilbake til kilden, og både falsifiserte og erstattet dette verdensbildet under den vitenskapelige revolusjon. På hvilken måte kan det være en fordel å gå helt tilbake til en hovedkilde – en primærkilde – når vi skal vurdere verdien og sannhetsgehalten i informasjonen?