Dybdeoppgaver tema 25

Tema 25: De store imperiene sett fra vår tid

 1. Kina og Vesten har gjennom historien byttet på å dominere produksjonen av metaller, som er en god målestokk på produksjonsstyrken til et land. Slå opp: Hvem produserer mest stål i våre dager?
 2. Det osmanske riket ble svakt blant annet fordi hovedstaden utøvde så liten direkte kontroll med provinsene, og ikke klarte å drive inn så mange inntekter fra disse områdene. Riket var med andre ord lite effektivt økonomisk sett. Kan dette sammenlignes med hvordan det føydale systemet fungerte i Europa, og hvorfor?
 3. I Vesten blir Djengis Khan sett på som et historisk monster, en middelalderens Adolf Hitler, og slett ikke ufortjent. Men i dagens Mongolia er han en helt, han står på sokkel i hovedstaden og har gitt navn til hovedflyplassen. Med Aleksander den store er det nøyaktig motsatt. I Vesten blir han sett på som klok og snarrådig, og vi minner oss selv på at han hadde Vestens største filosof, Aristoteles, som lærer! Men på steder som Iran har de ikke dette bildet, for dem er han slakteren Iskander. Det var i dette området han knuste det persiske riket, og det historiske minnet om ham er naturlig nok farget av det.
  Finnes det eksempler på andre «nasjonalhelter» der folk har helt motsatt syn på sakene? Sjekk for eksempel portugisernes sjøhelt Vasco da Gama, eller Winston Churchill. Vi har en statue av ham i Oslo, men i Bengal vil det aldri komme noen slik hyllest.
  Hvorfor er det statue av Churchill i Oslo og ikke i Bengal?
 4. Sjekk demokratiindeksen (democracy index) på nettet, og forsøk å finne ut om Tyrkia har blitt mer eller mindre demokratisk de siste årene.
  a) Hva består endringene i, og hva kan de skyldes?
  b) Er det en motsetning mellom religion og demokrati, at mer av det ene nødvendigvis må bety mindre av det andre, eller kan de sameksistere i et land? Hva må til?
 5. Sjekk bruttonasjonalproduktet (BNP) til de ulike landene som er nevnt i denne kapitlet. Hvor store økonomier har de i våre dager, og hva sier det om deres evne til å utøve militær makt?