Dybdeoppgaver tema 24

Tema 24: Slavetiden sett fra vår tid

  1. Ser du noen likheter mellom synet på bøndene i føydaltidens Europa (temakapittel 14) og synet på de afrikanske slavene?
  2. Det er mulig å koble slavehandelens endelikt opp mot opplysningstiden, den tiden på 1700-tallet som avfødde den amerikanske uavhengighetserklæringen, den franske men­­neskerettighetserklæringen og starten på det norske demokratiet i 1814. Men det måtte rettsaker og avisoppslag til, som etter Zong-massakren i 1781, før regjeringene tok ansvar. I moderne tid har mediene fortsatt en viktig rolle som kritikere av maktforhold og som varslere. Eksempelvis gjennom wikileaks og de såkalte Panama Papers. Hvorfor må vi ha voktere for at forholdene skal bli bedre i et samfunn?