Dybdeoppgaver tema 23

Tema 23: Oppdagelsenes tidsalder sett fra vår tid

  1. Til Europa kom det første kinesiske skipet så sent som i 1859. Hva tror du kan ha skjedd dersom det var kineserne som utforsket Europa, og ikke omvendt?
  2. Det er i våre dager hevet over tvil at vikingene kom først til Nord-Amerika og til Grønland. Hvorfor fikk disse bosetningene ingen varig betydning?
  3. Columbusdagen var lenge en nasjonal helligdag i USA, 12. oktober. Hvorfor feires ikke Columbus-dagen lenger?