Dybdeoppgaver tema 22

Tema 22: Konstantinopels fall sett fra vår tid

  1. Aleksander den store har lenge blitt feiret som en stor hærfører i den vestlige kulturen. I middelalderen eksisterte det til og med en egen sjanger med heltediktning rundt mytene om Aleksander. Aleksander er kjent for å ha underlagt seg perserriket, og for å ha grunnlagt en rekke byer, fra Egypt til Afghanistan. Men i øst, i det som var perserrikets kjerneområder i Iran, har han et adskillig dårligere rykte. Omtrent motsatt av sultan Mehmet, altså. Men var Mehmet noe verre enn Aleksander? Dreier det seg ikke også om øyet som ser?
  2. Hva slags status har sultan Mehmet i dagens Tyrkia? Hva er kallenavnet hans som statsleder? Finnes det minnesmerker om ham i Istanbul? Kan han sammenlignes med den statusen Harald Hårfagre eller Olav den hellige har i Norge?