Dybdeoppgaver tema 21

Tema 21: Svartedauden og handelskapitalisme

  1. I starten av kapitlet nevner vi matvarer og drikker som har fått navn etter steder. Kommer du på flere slike eksempler?
  2. Lag et tankekart der du visualiserer gangen fra svartedauden og frem til blomstrende handel mellom regioner.
  3. Kan det tenkes tilsvarende positive effekter av korona-pandemien som av Svartedauden?