Dybdeoppgaver tema 20

Tema 20: Jødenes historie sett fra vår tid

 1. Vi skrev innledningsvis i kapitlet at kunnskap om jødeforfølgelsene kan hindre at det skjer på nytt. Hva må til for at vi ikke skal glemme?
 2. Kan du se noen likheter mellom jødehatet i middel­alderen og måten man ser på muslimer i enkelte grupper i dag? Finnes det andre grupper som også henges ut?
 3. Folkemord starter gjerne med at man dehumaniserer den utsatte gruppen, omtaler de som noe annet enn mennesker. Nazistene kalte jødene for para­sitter og rotter, og før massakrene i Rwanda ble den ene gruppen (tutsiene) omtalt som kakerlakker. Ser du noen eksempler på slik dehumanisering i dagens nyhetsbilde, eksempelvis i måten vi omtaler noen grupper på, eller måten statsledere omtaler andre land eller deres innbyggere på?
 4. Bildene på side 236-7 er alle hentet fra snublestein.no, drevet av Jødisk museum i Oslo. På snublestein.no kan du lese om alle jødene som ble drept av nazistene. Se om du finner noen jøder fra ditt eget hjemsted, og hva som var deres historie.
 5. At jødene ønsker verdensherredømme, er en konspirasjonsteori som fortsatt sirkulerer i høyreekstreme kretser. Finn ut hvordan disse påstandene brukes mot forretningsmannen George Soros, og hvorfor.
 6. Kildeoppgave. Les denne teksten fra Markusevangeliet i Det nye testamente og besvar spørsmålene under:
  Straks det ble morgen, og overprestene med de eldste og de skriftlærde, altså hele Rådet, hadde holdt møte, bandt de Jesus, førte ham bort og overga ham til Pilatus. Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» Jesus svarte: «Du sier det.» Overprestene kom nå med mange anklager mot ham. Og Pilatus spurte ham igjen: «Svarer du ingenting? Du hører alt det de anklager deg for.» Men Jesus svarte ikke et ord, og Pilatus undret seg. Hver høytid pleide Pilatus å gi en fange fri, den folket ba om. En som gikk under navnet Barabbas, satt fengslet sammen med de opprørerne som hadde begått et drap under opprøret. Da mengden møtte opp og begynte å be Pilatus gjøre som han pleide, svarte han: «Vil dere at jeg skal løslate jødenes konge?» For han visste at det var av misunnelse overprestene hadde utlevert Jesus. Men overprestene egget opp folkemengden, så de ba ham gi Barabbas fri i stedet. Pilatus tok på ny til orde: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham som dere kaller jødenes konge?». «Korsfest ham!» skrek de tilbake. Pilatus spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Korsfest ham!» Pilatus ville gjerne gjøre mengden tilfreds. Han ga dem Barabbas fri, men lot Jesus bli pisket og overga ham til å bli korsfestet.
  Her kommer spørsmålene:
  a) Hva har Jesus gjort som kan forklare at romerne tar livet av ham?
  b) Legger teksten vekt på at det er det jødiske lederskapet eller Pilatus som har skyld i at Jesus henrettes?
  c) Teksten er antakelig skrevet på et tidspunkt da romerne var i krig med jødene og hadde revet tempelet deres i Jerusalem. En god del Jesustilhengere var ikke-jøder og kan ha ønsket å distansere Jesus fra jødedommen. Kan du se det i teksten?
  d) Hvordan vil du vurdere Markusevangeliet som kilde til kunnskap om Jesus? Hvilke opplysninger er det gode grunner til å feste lit til og hvilke kan vi stille spørsmålstegn ved?
 7. Kildeoppgave. Hitlers Mein Kampf var lenge forbudt i Tyskland, men fra 2015 ble det igjen tillatt å utgi boka. Vi har et sitat fra Mein Kampf på side 239. Det finnes argumenter mot å bruke Mein Kampf som en kilde om jødenes historie. At vi derved tillater ekstremistenes syn på jødene å få spalteplass. Finnes det allikevel gode argumenter for å sitere Adolf Hitler i et slikt temakapittel? Lag en liste med argumenter for og mot!