Dybdeoppgaver tema 2

Tema 2: Jordbruksrevolusjonen og Egypt sett fra vår tid

  1. På jeger- og sanker-stadiet levde menneskene av det de plukket og dyrene de drepte. Med jordbruksrevolusjonen ble kosten i store perioder mye mer ensidig, i Midtøsten var det hvete som representerte den største delen av kaloriinntaket og i det fjerne østen var det ris. Hvilke er verdens viktigste matkilder i våre dager?
  2. Hvem eier en elv? Er det de som tradisjonelt har brukt den mest, eller er det de som bor der elven renner fra? Denne debatten skaper sterke følelser i dagens Afrika, mellom Egypt og Etiopia. Hva er utfordringene rundt Nilen i dag?
  3. Egypt spiller en viktig rolle i Bibelen og er nevnt hundrevis av ganger. Hvorfor er landet så viktig i Bibelen?
  4. Kildeoppgave: Dette er et utdrag fra Herodots Historia, språklig tilrettelagt av Morten Eimot: Når det er flom i Nilen, flyter den ikke bare utover deltaet, men også utover de landene som kalles Libya og Arabia, og noen steder er det to dagsreiser fra bredd til bredd, stundom mer, stundom mindre. Jeg fikk ikke greie på elvens natur hverken av prestene eller andre. Jeg ville gjerne vite hvordan det har seg at Nilen stiger hundre døgn fra sommersolverv, men synker igjen med fallende vannføring når disse dagene er over, slik at elven har lav vannstand hele vinteren like til neste sommersolverv. Men ingen av egypterne kunne si noe om dette, når jeg spurte om hva det er for en makt Nilen har siden den er så hel ulik andre elver.

    Spørsmål til kilden. Les Herodots beskrivelse av Nilen over: ■ På hvilken måte virker Herodot som en nøyaktig og pålitelig forteller? ■ Hva får vi vite om hvordan Herodot har arbeidet når han har undersøkt Nilen?