Dybdeoppgaver tema 18

Tema 18: Lover sett fra vår tid

  1. Kildeoppgave: Slå opp gulatingsloven og landsloven på Norgeshistorie.no og snl.no.
    a) Hvilke viktige forskjeller finner du?
    b) Finner du noen paragrafer (enkeltlover) som må være basert på et annet menneskesyn enn det vi har i dag?
  2. Hvis historie er utvikling, på hvilken måte kan vi si at Hammurabis lovverk – på tross av alt som skurrer – er et positivt utviklingstrekk på vei mot moderne lovverk?
  3. På hvilken måte kan vi hevde at lovverk skaper nasjonal identitet?