Dybdeoppgaver tema 17

Tema 17: Vikingtiden og storhetstiden sett fra vår tid

  1. Finn ut hvordan Nasjonal Samling brukte vikingtiden som propagandamiddel under okkupasjonen i Norge. Hvor hadde de sine årlige samlinger, hva slags symboler brukte de, osv.
  2. Gjenoppdagelsen av vikingtiden var en del av den norske nasjonalromantikken, og vårt forhold til vikingtiden har vekslet mellom stolthet og skam. Hva slags grunner finnes det for stolthet, og hva slags grunner finnes det for skam?
  3. Vikingtiden regnes som avsluttet i 1066. Men det er lett å la seg lure av slike merkelapper, for ennå var det norske konger på tokt i utlandet. Søk opp Magnus Berrføtt på nettet og se om du kan finne gode grunner til at det bør være 1103 som regnes som vikingtidens slutt, og ikke 1066.
  4. Kildeoppgave: Den norske kongen Sigurd Jorsalfare (1103-1130) fikk sitt tilnavn fordi han dro på korstog til Jerusalem (norrønt: Jorsalir). Der styrte kong Balduin. Les utdraget fra Snorres kongesaga der Snorre forteller om Sigurds møte med Balduin og deres felles hærtog til Syria: Om sommeren seilede kong Sigurd ud gjennem Grækenlandshavet til Jorsaleland; han fór siden ud til Jorsaleborg og mødte der Jorsale-kongen Baldvine. Kong Baldvine tog overmaade vel imod kong Sigurd og red med ham ud til aaen Jordan og tilbage til Jorsaleborg.
    (…) Kong Sigurd fór siden til sine skibe i Akersborg; da rustede ogsaa kong Baldvine sin hær for at fare til Syrland. [Syria]. til den borg, som heder Sæt [Sidon]; den borg var hedensk. I den færd var kong Sigurd med ham. Og da kongerne havde siddet en kort tid om borgen, gav de hedenske mænd sig op, og kongerne vandt borgen, men hærmændene fik alt andet hærfang. Kong Sigurd gav Baldvine hele borgen. (Oversatt av Gustav Storm, 1900).
    Oppgaver til teksten: ■ Hva får vi vite om angrepet på byen Sæt [Sidon]? ■ Hva tror du kan ha skjedd med innbyggerne der? Finn ut hvor byen ligger i dag. ■ Søk på nett og finn ut mer om Sigurd Jorsalfare og Kong Balduin.