Dybdeoppgaver tema 15

Tema 15: Kristningen sett fra vår tid

  1. Kildeoppgave. Gå til Norgeshistorie.no og les de utdragene du finner av Håkon den godes saga og Olav Tryggvasons saga som dreier seg om kristningen av Norge. På hvilken måte skiller Håkons fremgangsmåte seg fra Olavs?
  2. Saudi-Arabia er kanskje det klareste eksemplet i våre dager på hvordan politiske og religiøse ledere styrer en stat sammen. Let på nettet og finn ut hvordan samarbeidet mellom Saud-familien og de muslimske wahhabi-lederne fungerer.