Dybdeoppgaver tema 14

Tema 14: Føydalismen sett fra vår tid

  1. Etter Sovjetunionens oppløsning i 1991 var det mulig å gjøre raske penger i Russland. Store, statseide selskaper skulle selges ut for å skaffe penger til statskassen, og folk med kontakter kom foran i køen. Dette er de såkalte olig­arkene, som siden er blitt kjent for overdådig livsstil på feriestedene i Sør-Europa, kolossale yachter og for kjøp av fotballklubber. Dette samtidig som antallet fattige steg med rekordfart. 90-tallet var også et tiår med mye gangstervirksomhet i Russland, der mange bedrifter måtte betale beskyt­telsespenger til lokale kriminelle. Er det mulig å se noen likheter mellom Russland på 90-tallet og Europa etter Vest-Romerrikets fall?
  2. Game of Thrones er skapt med inspirasjon fra føydaltidens Europa. For­fatter George R.R. Martin har nevnt Rosekrigene i England som en spesielt viktig kilde. Rosekrigene er navnet som er gitt til kampen mellom husene Lancaster og York om makten i England på 1400-tallet, to adelshus som begge hadde en rose i våpenskjoldet sitt. Les deg opp på Rosekrigene, og forsøk å finne ut hva det var med det føydale system som førte til krig og maktkamp.
  3. Mange kjente eventyr er hentet fra det vi vil kalle en føydal setting, med konger, prinsesser og onde grever. Spesielt i brødrene Grimms eventyr kan vi kjenne igjen dette, i historiene de samlet inn på 1800-tallet i det området som i dag er Tyskland: Tornerose, Snøhvit og Askepott er de mest kjente historiene. Bla gjennom en Grimm-samling og se om du kan gjenkjenne trekk fra føydalsamfunn.
  4. Historien om Robin Hood, den lystige røveren i Sherwoodskogen som tar fra de rike og gir til de fattige, foregår også i en føydal setting. Der møter vi blant annet en ond sheriff. Dette er en tittel som også brukes i USA, både i det ville vestens dager og nå. Hva skiller en amerikansk sheriff fra de sheriffene som fantes i middelalderens England?