Dybdeoppgaver tema 13

Tema 13: Islam sett fra vår tid

  1. På hvilken måte kontrollerer de religiøse den offentlige debatten i ulike land (blasfemilover, fatwaer osv), og hvordan kontrollerte den katolske kirke debatten i middelalderen?
  2. Var den islamske gullalder bare et tilfeldig blaff? Hvorfor har ikke den islamske verden klart å ta tilbake lederskapet i filosofi, vitenskap og teknologi?
  3. Kildeoppgave. Det såkalte Sverdverset i Koranen lyder slik: «Men, når de fredlyste månedene er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, legg bakhold for dem overalt.» Men et annet sted i Koranen sier profeten: «Kjemp for Guds sak mot dem som kjemper mot dere, men angrip ikke! Gud elsker visselig ikke dem som angriper.»
    Kan vi forklare slike åpenbare motsigelser med hvilke historiske realiteter de ble uttalt og skapt i?
  4. Sammenlign temakapitlet om kristendommens begynnelse (tema 12, side 146), med kapitlet om dannelsen av islam (tema 13, side 156). Kan vi se paralleller og likheter i måten religionene ble dannet og formet på? Legg det inn i et venn-diagram.