Dybdeoppgaver tema 12

Tema 12: Kristendommen sett fra vår tid

  1. Da Konstantin gjorde kirken til en del av staten, skjedde et skifte som av historikeren Jonathan Bartley er blitt kalt «den største katastrofen i kristendommens historie». De kristnes menn ble nå en del av makten, i stedet for å utfordre den, noe som også gradvis endret innholdet i troen. Hva kan Bartley ha ment med sin uttalelse?
  2. De tidligste kristne så på det å lide martyrdøden som en troshandling, noe også shiaretningen innen islam er kjent for. Kan vi trekke paralleller her, er det noen likheter i hvilke historiske sammenhenger troen på martyrdøden oppsto?
  3. Hvis vi skal tenke evolusjonshistorisk: Hvilke kvaliteter og egenskaper i kristendommen kan ha gjort at den ble statsreligion i Romerriket, og hva er egenskapene som gjør at troen har overlevd fram til vår tid? (altså uavhengig av om religionen er «sann» eller ikke).