Dybdeoppgaver tema 11

Tema 11: Silke sett fra vår tid

  1. Silke ble brukt som betalingsmiddel. Kan du finne andre stoffer og metaller som også har vært brukt som betalingsmiddel? Hvorfor har disse vært gode betalingsmidler?
  2. Kina er i våre dager i ferd med å bygge det som omtales som «den nye silkeveien». Finn ut mer om dette prosjektet!
  3. Finn ut hvem og hvor mye silke som produseres i verden i dag. Natursilke vs kunstsilke.
  4. Både Yersinia Pestis og Covid-19 har opphav i Kina. Har det vandret sykdommer andre veien, fra Europa til Kina? Hvordan kan det ha seg at Kina er kilde for større epidemier enn andre veien?