Dybdeoppgaver tema 10

Tema 10: Historieforskning sett fra vår tid

  1. Kildeoppgave: Gilgamesj, Bibelen, Homer – les om disse – hvorfor regnes ikke disse som pålitelige kilder? Hva kan vi likevel lese ut av slike kilder?
  2. Kildeoppgave: Snorres kongesagaer ble regnet som gode kilder fram til 1700-tallet. Hvorfor endret det seg?
  3. Kildeoppgave: Snl.no og Norgeshistorie.no er gode kilder – hvorfor? Hvem står bak? Hvordan er godkjennelsessystemet for tekst? Hva gjør no.wikipedia.org også til en god kilde, i hvert fall tidvis? Gjør din egen research på dette!
  4. Kildeoppgave: Dette er Snorres eget forord til Kongesagaene: I denne bok lot jeg skrive gamle frasagn om høvdinger, som har hatt riker i Nordlandene og har talt i dansk tunge, således som jeg har hørt kloke menn fortelle, likeledes noen av deres slekts rekker, slik som man har lært meg dem; noe av det finnes i den forfedrerekke, hvori konger eller andre storættede menn har regnet sin slekt, og noe er skrevet etter gamle kvad eller sagadiktning(…),Hos Harald var det skalder, og ennå kan man deres kvad, likeså kvad om alle de konger, som det siden har vært i Norge; og vi tar helst vitnesbyrd fra det, som finnes i de kvad, som ble sagt frem for høvdingene selv eller for deres sønner; vi tar alt det for sant, som finnes i de kvad om deres ferd eller kamper. Det er nok skaldenes vis å rose mest den, som de kveder til, men ingen torde dog våge å fortelle en om slike handlinger av ham, som alle de som hørte, og han selv med, visste var løgn og løs tale; det ville være spot, men ikke ros (oversatt av Gustav Storm, 1900, språklig tilrettelagt av Morten Eimot).
    Oppgave til teksten: ■ Hva får vi vite om hvordan Snorre har jobbet når han har skrevet kongesagaene? ■Snorre har blant annet brukt gamle skaldekvad og sier at de «tar alt for sant som finnes i de kvad som ble sagt frem for høvdingene selv eller for deres sønner». ■ Hvorfor mener Snorre at kvadene er troverdige kilder, og hva tenker du selv om hvordan dagens historikere vurderer kvadene?