Dybdeoppgaver tema 1

Tema 1: Fra kampen for tilværelsen til kampen for klimaet

Følelsene er kraftige i diskusjonene om hvilke kraftkilder menneskeheten bør satse på fremover. Det er liten tvil om at vi bør finne fram til kilder som ikke brukes opp så fort som olje og kull, og som samtidig forurenser så lite som mulig. Vindkraft og atomkraft er to slike alternativer. Hvorfor er det likevel så mye diskusjon rundt disse to kraftkildene? Sett opp en liste.