Årsplanforslag VG3

Boka kan studeres kapittel for kapittel, kronologisk, men man kan også spisse inn progresjonen mot større temagrupper, eksempelvis de tverrfaglige temaene. Her ser du forslag til en årsplan innrettet etter slike temagrupper:

Periode 1Tanke og politikk
Tema 31: Introkapittel – Du former verden – verden former deg
Tema 50:  Når vi blir ekstremister
Periode 2Makt og konflikt
Tema 47: De tre verdenskrigene
Tema 54: Det britiske imperiet – del 2
Tema 48: Amerikas århundre
Tema 55: Sovjetunionens vekst og fall
Tema 62: Dragen våkner
Tema 51: Hvorfor skjer folkemord?
Periode 3Økonomi og teknologi
Tema 32: Fra jordbruks- til industrisamfunn
Tema 34: Fra fyrstikkjentene til åttetimersdagen
Periode 4Demokrati og medborgerskap
Tema 35:  Kampen for frihet
Tema 36: Kampen for demokrati
Tema 37: Kampen for inkludering
Periode 5Folkehelse og livsmestring
Tema 61: Kampen mot mikrobene
Tema 39: Kampen mot fattigdommen
Tema 40: Kampen mot kriminalitet
Tema 41: Den gang nordmenn var de nye landsmenn
Tema 38: Kampen for aksept
Periode 6Bærekraftig utvikling
Tema 49: Krakk, katastrofer og sammenbrudd
Tema 42: Det norske hvalfangsteventyret
Tema 43: Det norske oljeeventyret
Perspektiver: Naturens rolle i historien
Periode 7Avsluttende perspektiver
Tema 60: Demokratiets fremtid
Tema 52: Kan vi skape varig fred?

Det finnes også 4 metodekapitler og 5 perspektivkapitler, som kan brukes både til å tematisere historiefaget og til fordypningsprosjekter.