Årsplanforslag VG2

Periode 1Kampen for tilværelsen og klima
Tema 7: Hvorfor deler vi historien i perioder?
Tema 1: Fra kampen for tilværelsen til kampen for klimaet
Tema 2: Jordbruksrevolusjonen og det gamle Egypt
Periode 2Myter, tro og vitenskap
Tema 8: Trenger vi myter?
Tema 15: Kristendommen kommer til Norge
Tema 27: Gud og den vitenskapelige revolusjon
Tema 28: Tro kan både samle og splitte
Periode 3Handel og globalisering
Tema 5: Hvordan jernet formet verden
Tema 11: Silke bandt øst og vest sammen
Tema 21: Svartedauden, byvekst og handelskapitalisme
Tema 24: Sukker og slaveri
Tema 26: Hollendertiden
Tema 30: Det svarte flagget
Periode 4Makt og medbestemmelse
Tema 6: Imperiers vekst og fall – del 1
Tema 25: Imperiers vekst og fall – del 2
Tema 9: Av demokrati er du kommet
Tema 18: Fra Hammurabi til Magnus Lagabøte
Tema 20: Hvorfor alltid jødene
Tema 29: Den nordiske rivaliseringen