Årsplanforslag Påbygg

Som lærer kan du velge å starte med første tema, og så jobbe deg fremover. Men temaene kan også organiseres i temagrupper, som kan velges ut og inn som moduler. Du vil ikke kunne rekke alt dette i løpet av et år uten å rushe gjennom temaene, her må det altså tas noen valg om hva man skal fordype seg i. Sagt på en annen måte: I stedet for å skape et overflateforhold til alle temaene, så er det bedre å kunne jobbbe med dybdekunnskap på noen felter.

TemaerTemagrupper/moduler
IntroduksjonTema 1: Du former verden – verden former deg
Tema 31: Når vi blir ekstremister
Historisk metodeMETODE: Historisk materiale
METODE: Tolkning av kilder – hvorfor er historikere uenige
PERSPEKTIV: Hvorfor handler historien mest om menn?
Bærekraftig utviklingTema 3: Fra kampen for tilværelsen til kampen for klimaet
Tema 19: Fra jordbruks- til industrisamfunn
Tema 37: Det norske hvalfangsteventyret
Tema 38: Det norske oljeeventyret
PERSPEKTIV: Naturen i historien
Demokrati og medborgerskapTema 9: Føydalisme
Tema 22: Kampen for demokrati
Tema 23: Kampen for inkludering
Tema 26: Den gang nordmenn var de nye landsmenn
Tema 42: Av demokrati er du kommet
Tema 43: Demokratiets fremtid
Folkehelse og livsmestringTema 35: Kampen mot fattigdommen
Tema 36: Fra fyrstikkjentene til åttetimersdagen
Tema 24: Kampen for aksept
Tema 25: Kampen mot kriminalitet
Tema 14: Kampen mot mikrobene
Teknologi og økonomiTema 4: Jordbruksrevolusjonen og det gamle Egypt
Tema 6: Hvordan jernet formet verden
Tema 7: Silke bandt øst og vest sammen
Tema 13: Svartedauden, byvekst og handelskapitalisme
Tema 15: Sukker og slaveri
Tema 16: Hollendertiden
Tema 20: Fra jeger og sanker til konsulent
Nasjon, makt og konfliktTema 8: Hvor er norsk vikingetid og middelalder synlig i dag
Tema 21: Kampen for frihet
Tema 27: Det britiske imperiet
Tema 28: De tre verdenskrigene
Tema 30: 1945 – Arven fra fredsåret
Tema 33: Amerikas århundre
Tema 34: Sovjetunionens vekst og fall
Tema 39: Israel og Palestina
Tema 40: Dragen våkner
Tema 41: Vil vi klare å skape en fred som varer?
Tanke og troTema 5: Trenger vi myter?
Tema 10: Kristendommen kommer til Norge
Tema 11: Vår nasjonalhelligdom Nidarosdomen
Tema 12: Med lov skal landet bygges
Tema 17: Gud og den vitenskapelige revolusjon
Tema 18: Tro kan både samle og splitte
Tema 29: Hvorfor alltid jødene?
Tema 32: Hvorfor skjer folkemord?