Tema 58: Hvorfor er det så få demokratier i Midtøsten?

Kontekst for temaet

Etter den kalde krigens slutt i 1990 har Midtøsten utviklet seg til å bli verdens mest konfliktfylte område. Hva skyldes det?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva var Sykes-Picot-avtalen?
 2. Hva var Balfourerklæringen?
 3. Hva skjedde med Det osmanske riket etter første verdenskrig?
 4. Hvilke land opprettet Frankrike av sitt mandatområde etter første verdenskrig, og hvordan styrte de sine områder?
 5. Hvilke land opprettet Storbritannia av sitt mandatområde etter første verdenskrig, og hvordan styrte de sine områder?
 6. Hva var bakgrunnen for opprettelsen av Israel?
 7. Hvordan gikk det med den opprinnelige befolkningen i det som er blitt Israel?
 8. Hvilken betydning har det at mange av de landene i Midtøsten fikk sin selvstendighet under den kalde krigen?
 9. Hvem var Gamal Nasser og hvilke politiske mål hadde han?
 10. Året 1979 omtales som omveltningenes år i dette kapitlet. Hvilke omveltninger skjedde i Midtøsten det året?
 11. Hva var de bakenforliggende årsakene og hva var den utløsende årsaken til den arabiske våren?
 12. Hvordan har det gått med Egypt etter den arabiske våren?
 13. Hvordan har det gått med Syria etter den arabiske våren?
 14. Hvordan forklarer denne læreboka at Midtøsten har gått fra vondt til verre?
 15. Hva tenker du selv om lærebokas forklaringer?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Eriksen, Tore Linnè (2019) Afrika, fra de første mennesker til i dag. Cappelen Damm AS.
 • Nordenson, Jon (2018) Fra opprør til kaos, Midtøsten etter den arabiske våren. Universitetsforlaget.
 • Tveit, Odd Karsten (2020) Midtøsten på 200 sider. Fra 1820 til i dag. Kagge forlag.
 • Waage, Hilde Henriksen (2013) Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten. Cappelen Damm AS

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning.
Kompetansemål: Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt.
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?