Tema 57: 1989 – Slutten på noe, starten på noe annet

Kontekst for temaet

Historie kan beskrives både gjennom brudd og kontinuitet, og 1989 gir mange gode eksempler på det førstnevnte.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

  1. Hva skjedde i 1989 som markerer slutten på den kalde krigen?
  2. Også mange kinesere håpet på demokrati i 1989. Men det håpet ble knust. Hva skjedde?
  3. 1989 peker også fram mot en fremvoksende islamisme. På hvilken måte?
  4. Hvilke hendelser i 1989 peker fram mot tendenser i vår tid?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Gram, Trond (2020). 1989. Pax. Ebok.
  • Stasavage, David (2020). The Decline and Rise of Democracy. Princeton. Kindle Edition.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull.
Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning.
Tverrfaglig temaer: Folkehelse og livsmestring –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene forståelse av at de er historieskapt og historieskapende. Dette skal bidra til at elevene kan forstå, påvirke og mestre sitt eget liv. Elevene skal se at fortiden og hvordan den blir framstilt, er med på å forme hvordan mennesker og samfunn oppfatter seg selv og andre.