Tema 51: Hvorfor skjer folkemord?

Germany has reached an agreement with Namibia that will see it officially recognize as genocide the colonial-era killings of tens of thousands of people and commit to spending a total of 1.1 billion euros ($1.3 billion), largely on development projects. (AP Photo/Michael Sohn)

Kontekst for temaet

Holocaust er uten sammenligning historiens grusomste og mest omfattende folkemord. Men det har skjedd mange lignende hendelser. Hvordan oppstår de, hva er likheter og ulikheter, hvordan kjemper verdenssamfunnet mot at det skal skje igjen?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Ordet rase ble fra midt på 1800-tallet brukt til å kategorisere mennesker, på samme måte som dyr. Hvordan kunne rasetenkningen legge grunnlaget for folkemord?
 2. Fortell kort om hva som skjedde med san-folket og hereroene etter møtene med europeere.
 3. Kan de tyske overgrepene mot hereroene betegnes som folkemord? Søk på nett og finn ut hvordan det beskrives i forskjellige oppslagsverk.
 4. Armenerne hadde lenge levd fredelig sammen med tyrkerne i Det osmanske riket da de ble utsatt for folkemordet i 1915. Hvordan forklarer denne læreboka at de ble utsatt for et folkemord under første verdenskrig?
 5. Hvem sto bak arbeidet med å definere «folkemord» som kategori, og når ble denne definisjonen vedtatt av FN?
 6. Les tabellen med de ti stegene mot folkemord. Kjenner du eksempler fra våre dager på politikere eller samfunn som har beveget seg nedover på listen?
 7. De første punktene kan i utgangspunktet virke nokså harmløse. Diskuter om «varsellampene bør lyse» allerede på de første to punktene?
 8. Utryddelse av «politiske eller sosiale» grupper ble ikke tatt med i definisjonen av folkemord. Hva var grunnen til det?
 9. Hva var det ukrainerne kaller Holodomor?
 10. Les bildeteksten øverst på side 282. Der kan du lese at Joe Biden var den første amerikanske presidenten til å bruke ordet folkemord om det som skjedde med armenerne under første verdenskrig. Hvorfor tror du tidligere amerikanske presidenter har villet unngå å bruke det ordet?

Dybdeoppgaver til temaet

 1. Temaet folkemord kan gjerne studeres i sammenheng med et tema vi har i Historie på tvers for vg2: «Tema 20 – Hvorfor alltid jødene», et kapittel som trekker linjer fra oldtidens og middelalderens jødehat og frem til vår tid. Kapitlet har vi gjort gratis tilgjengelig som eget digitalkapittel, som du finner her. Linken kan gjerne deles direkte med elevene.
 2. Er det ikke like lurt å glemme folkemordene, for å komme videre? Det er jo ingenting man kan gjøre noe med allikevel? Sagt på en annen måte: Hvorfor skal tyskere i dag føle noen skyld eller skam for hva noen andre tyskere gjorde for 120 år siden? Sagt på enda en annen måte: Gagner det hereroene, jødene, armenerne ¨å minnes folkemordene på sine egne forfedre? Offermentalitet er vel heller ikke produktivt?
 3. USA med sine indianerkriger, sitt folkemord på indianerne, har de noen rett til å minne Tyrkia på folkemordet på armenerne i 1915?
 4. På hvilken måte kan man påstå at Tyskland gjorde seg skyldige i større forbrytelser enn japanerne under andre verdenskrig? Les om følgende hendelser og vurder om dette kan sammenlignes med Holocaust: Dødsmarsjen fra Bataan, Nanjingmassakren, Enhet 731.
 5. Til ettertanke: Er det rasetenkningen som er den viktigste forskjellen mellom fortidens massakre og folkemord i nyere tid? Kan det være riktigere å skille mellom folkemord på 1900-tallet og tidligere er at vi har nådd et moralsk nivå der vi reagerer sterkere på det? Kanskje har også verden blitt bundet sammen på en ny måte gjennom internasjonale organisasjoner og moderne kommunikasjonsmidler, slik at vi også har større mulighet til å avverge denne typen massemord. Og med det følger kanskje ansvar og skyldfølelse med på lasset. Mens den mongolske hæren turet fram og slaktet for fote (og Djengis Khan får statue av seg i Mongolia), vekker stort sett statuer av massemordere fra 1900-tallet avsky. Kanskje er det fordi vi i større grad er blitt en menneskehet som føler mer ansvar for hverandre over landegrensene?
 6. Se filmen “Hotel Rwanda”. Lag etterpå en tabell med The ten steps of Genocide (fra kapitlet), der dere ser om dere kan gjenkjenne/identifisere så mange som mulig av de ulike trinnene i folkemordet i Rwanda. Bruk det gjerne til å sammenligne med hendelsene i Holocaust, trinn for trinn. Hva er likhetene, hva er ulikhetene, kan man se årsaker og mekanismer som er like?

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • NDLA: Video om antisemittismens historie (15 min)
 • Linné Eriksen, Tore (2019). Afrika. Fra de første mennesker til i dag.
 • Naimark, Norman (2017). Genocide – A World History. Oxford University Press. Kindle Edition.
 • snl.no/folkemord
 • folkemord.no
 • Det franske kolonirikets fall. NRK. Hentet herfra.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Reflektere over hvordan ideologier og tankesett på 1900-tallet og fram til i dag har bidratt til undertrykkelse, terror og folkemord som holocaust
Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene forståelse av at de er historieskapt og historieskapende. Dette skal bidra til at elevene kan forstå, påvirke og mestre sitt eget liv. Elevene skal se at fortiden og hvordan den blir framstilt, er med på å forme hvordan mennesker og samfunn oppfatter seg selv og andre.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker? Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig? Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?