Tema 49: Krakk, katastrofer og sammenbrudd

Kontekst for temaet

Krisesituasjoner kan både få frem det verste og det beste i mennesker. Slik er det også med stater. Hva er mekanismene og hva er konsekvensene?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva menes med at penger er ordnet i et hierarki?
 2. Hva er pengenes tre sentrale funksjoner?
 3. Hvorfor økte de økonomiske forskjellene i Norge under første verdenskrig?
 4. Hva var paripolitikken i Norge og hvilke konsekvenser hadde den?
 5. Hva var kriseforliket?
 6. Hva er hovedavtalen, og hvorfor er den viktig?
 7. Hva var bakgrunnen for hyperinflasjonen i Tyskland i 1923?
 8. I mellomkrigstiden fikk Tyskland hjelp fra USA til å bedre økonomien, blant annet gjennom Dawes-planen. Hvorfor tok dette slutt?

Dybdeoppgaver til temaet

 1. I kapittelet kan du lese om hvordan første verdenskrig fikk økonomiske konsekvenser også for det nøytrale Norge. Finn ut mer om hvordan ulike kriger har påvirket norsk økonomi og verdensøkonomien. For eksempel Krimkrigen (1853-56), Vietnamkrigen (1957-1975), Jom Kippur-krigen (1973), Gulfkrigen (1990-1991), Ukrainakrigen (2022).
 2. I kapittelet kan du også lese om den økonomiske krisen i 1929, som oppstod som følge av aksjespekulasjon. Det har skjedd mange ganger gjennom historien. Finn ut mer om økonomiske kriser og finanskriser gjennom historien. Hvordan har de oppstått og hvilke konsekvenser har de hatt for politikk og samfunn i Norge og verden?

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Eliassen, Roman, Linneberg (2019) Hva er penger? Universitetsforlaget.
 • Lund, Ellen Cathrine (2021).  Norges vei til rikdom. Podcast-serie. Norgeshistorie.no/NRK. Hentet herfra: https://radio.nrk.no/serie/norgeshistorie
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011) Norvegr Bind 4, Etter 1914, Aschehoug.
 • Tøllefsen, Trond Ove: Weimarrepublikken i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 21. mars 2022 fra http://snl.no/Weimarrepublikken

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål:
Kompetansemål:
Tverrfaglig tema:
Kjerneelementer: De store spørsmål: