Tema 47: De tre verdenskrigene

Kontekst for temaet

Rivaliseringen mellom Det britiske imperiet, Frankrike og Tyskland har preget verden helt siden 1700-tallet. Her ser vi på hele forløpet, og hvordan det endte.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Fram til midt på 1700-tallet var Frankrike Europas ledende stat, økonomisk og militært. Hvem overtok stormaktsrollen etter Frankrike, og hvordan kan vi se det?
 2. Før første verdenskrig var Frankrike revansjelystne overfor Tyskland. Hva var det Frankrike ønsket å hevne?
 3. Nevn noen av de nye europeiske statene som oppsto eller fikk sin frihet etter første verdenskrig.
 4. Også i Midtøsten ble nye grenser trukket opp, her var det ikke befolkningene selv som fikk bestemme, men europeiske stormakter. Hvilke lands interesser var styrende for oppdelingen av Midtøsten etter første verdenskrig?
 5. Hvordan kom fredsoppgjøret etter første verdenskrig til å skape forutsetninger for andre verdenskrig?
 6. Hva var Münchenavtalen?
 7. Hva menes med at Versaillestraktaten la kollektivt skyld på tyskerne etter første verdenskrig, mens Nürenbergprosessene tydeliggjorde individuelt ansvar for forbrytelsene under andre verdenskrig?
 8. Mens tyskerne ble liggende i skyttergraver i 4 år under første verdenskrig greide de å nedkjempe den fransk-britiske motstanden i løpet av 6 uker under andre verdenskrig. Hvordan greide de det?
 9. Likevel seiret de allierte til slutt. Hvordan kan vi forklare det?
 10. På side 229 står det «i oppgjøret etter krigen hadde man lært av feilene fra Versaillestraktaten». Diskuter kort hva som menes med det, og om du mener det er riktig?
 11. Det står også at «Europas 450 år lange verdensdominans var i 1945 blitt blåst bort». Hvem var det om overtok som de nye stormaktene i verden?
 12. Det står videre at Tyskland har tatt et oppgjør med sin fortid. Hva menes med det?
 13. Nevn noen flere konsekvenser av andre verdenskrig enn de som er nevnt over.

Dybdeoppgaver til temaet

 1. Hvilke kriger nevnes i kapitlet, hvem var motpartene og hva ble utfallet? Lag en tabell der du legger inn alle krigene i kronologisk rekkefølge.
 2. På hvilken måte kan det påstås at vi ennå lever i skyggen av første verdenskrig?

Quiz-spørsmål fra kapitlet

(kommer)

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Søbye, E., Berntsen, H., Fløgstad K. og Langdal, J. (2014). Dovre faller. Gyldendal. Ebok.
 • Turchin, Peter (2007). War and Peace and War. Penguin. London. Kindle Edition.
 • snl.no/Den_prøyssiske_sjuårskrig
 • snl.no/første_verdenskrig
 • snl.no/andre_verdenskrig
 • Tabellen som viser partenes produksjonevne er hentet herfra: Military Production During World War 2

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning.
Kompetansemål: Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?