Tema 46: 1914 – Året som formet århundret

Kontekst for temaet

Det sies at vi lever i en verden der konsekvensene av første verdenskrig ennå gjør seg gjeldende. Her ser vi på hendelsene som ledet frem mot katastrofen.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva var Kielerwoche og hva forteller begivenhetene der om forholdet mellom Tyskland og Storbritannia på forsommeren 1914?
 2. Hvordan kan Serbia ha bidratt til et ønske om frihet blant folkeslag i Østerrike-Ungarn?
 3. Da den østerriksk-ungarske tronarvingen Frans Ferdinand ble myrdet fikk Serbia skylden. Hvorfor det?
 4. Hva kan ha vært Gavrilo Princip sine motiver bak attentatet?
 5. Hvorfor erklærte Østerrike-Ungarn krig mot Serbia 28. juli 1914?
 6. Forklar hvordan Østerrike-Ungarns krigserklæring mot Serbia kunne utløse en storkrig der alle de europeiske stormaktene ble involvert.
 7. Både statsledere og deler av befolkningene i Europa ønsket seg krig i 1914. Hvilke motiver hadde de ulike landenes ledere og befolkninger for å ønske seg krig?
 8. Hvilke erfaringer hadde europeerne med krig fram til sommeren 1914, og hvordan kan det ha formet deres forventninger til en ny krig?
 9. Første verdenskrig innebar fire imperiers undergang. Hvilke fire imperier gikk under?
 10. Den tyske keiseren Vilhelm 2. og den britiske kongen Georg 5. var i slekt. Hadde det noen betydning for deres motivasjon for å gå til krig mot hverandre?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Andersen, Roy (2014). 1914 – Inn i katastrofen. Aschehoug. Ebok.
 • Massie, Robert K ( 1992, 2013). Dreadnought – Britain, Germany and the Coming of the Great War.   Head of Zeus Ltd. Kindle Edition.
 • Turchin, Peter (2007). War and Peace and War. Penguin. London. Kindle Edition.
 • snl.no/første_verdenskrig

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning.
Kompetansemål: Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?