Tema 44: Det portugisiske koloniveldet

Kontekst for temaet

Portugal var blant pionerene i det som skulle bli en nesten fem hundre år lang periode i historien der Europa dominerte verden. Portugiserne bygde seg et stort kolonirike fra 1450-tallet og fremover, og dominerte både slavehandel og utnyttelse av naturressursene i den tidlige fasen. Her ser vi på bakgrunn, forløp og konsekvenser.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva er bakgrunnen for at Portugal har hatt så mye større språklig og kulturell innflytelse på det amerikanske kontinentet enn de hadde i Afrika og Asia?
 2. Hva førte til Brasils uavhengighet fra Portugal?
 3. Hva var bakgrunnen for at slaveriet i Brasil ble opphevet?
 4. Hva var bakgrunnen for koloniseringen av Angola?
 5. Hvilken betydning hadde avviklingen av militærdiktaturet i Portugal i 1974 for Angola og Mosambik?
 6. Hvilken betydning hadde det for Angola at de ble selvstendige midt under den kalde krigen?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Braathen, Einar; Julsrud, Ottar; Buvollen, Hans Petter: Brasils historie i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 21. mars 2022 fra https://snl.no/Brasils_historie
 • Janson, Tore (2009) Språk og historie, en oppdagelsesreise. Pax.
 • Diamond, Jared (2018) Våpen, pest og stål, menneskets historie gjennom 13 000 år. Spartacus. 
 • Julsrud, Ottar; Greve, Tim; Haugan, Siv; Knutsen, Gunnar Winsnes: Portugals historie i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 21. mars 2022 fra https://snl.no/Portugals_historie
 • Orre, Aslak; Leraand, Dag: Angolas historie i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 21. mars 2022 fra https://snl.no/Angolas_historie

Dybdeoppgaver til temaet

 1. Her har vi brukt det portugisiske koloniveldet til å vise noen generelle trekk ved kolonialismen i Amerika, Afrika og Asia. Som vist i kapittelet har Portugal hatt klart tydeligst avtrykk, både demografisk og kulturelt i Amerika og minst i Asia. I Afrika er det kulturelle avtrykket (språk og religion) størst, mens det demografiske avtrykket er mindre; det er fremdeles i hovedsak den opprinnelige befolkningen som bor der. Undersøk de andre koloniimperiene, for eksempel Frankrike, Spania og England, som også har hatt kolonier på flere kontinenter. Finner du de samme mønstrene der?
 2. I kapittelet viser vi hvilken betydning det hadde for Angola å oppnå selvstendighet under den kalde krigen. De to stormaktene kjempet om makt og innflytelse i det frigjorte Angola, noe som bidro til en svært lang og blodig borgerkrig i landet. Undersøk andre kolonier som oppnådde selvstendighet under den kalde krigen, og forsøk å finne ut om også de fikk interne konflikter som ble forsterket av den kalde krigens maktspill.  

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Gjøre rede for årsaker til at kolonimakter underla seg landområder, og drøfte konsekvenser for mennesker og samfunn i land og områder som ble kolonisert
Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker? Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig? Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?