Tema 37: Kampen for inkludering

Kontekst for temaet

Dette er en videreføring av forrige kapittel, om hvordan ulike grupper oppnådde makt og innflytelse. Urbefolkningen vår, samene, har hatt sine egne utfordringer i møtet med den norske nasjonalstaten. Dette er deres historie.

Repetisjonsspørsmålene til kapittelet

 1. Hvordan har jordbrukere ofte greid å fortrenge nomader fra fruktbare områder opp gjennom verdenshistorien?
 2. Kolonisering utvikler ulik mentalitet hos erobrerne og de erobrede folkene. Forklar hva som menes med det.
 3. I hvilke land lever samene?
 4. Møtene mellom samer og nordmenn har ikke vært like brutale som mellom urfolk og kolonister i Nord-Amerika. Hvorfor ikke?
 5. Hvordan ble samene behandlet på Elsa Laula Renbergs tid?
 6. På hvilken måte engasjerte Elsa Laula Renberg seg, og hva førte det til?
 7. Hva gjaldt Alta-konflikten i 1979, og hva ble resultatet av den på kort og lang sikt?
 8. I innledningen til kapitlet kalles Elsa Laula Renberg samenes Christian Magnus Falsen. Hva menes med denne sammenlikningen?

Dybdeoppgaver til temaet

 1. I første episode av NRK-serien «Den stille kampen», forteller ei kvinne om livet på slike internatskoler: Den stille kampen – 1. Skam og stolthet (Sesong 1) – NRK TV
 2. En høyesterettsdom har avgjort at Vindkraftverket på Fosen i Trøndelag er oppført i strid med behovet for å beskytte samenes kulturutøvelse. Les denne saken og sett opp argumenter for og mot.
 3. Kildeoppgave. På Norgeshistorie.no finnes det en kildeoppgave om prosessen mot Quive Baardsen.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Alnæs, Karsten (2003). Episode 11: En presset kultur.  Historien om Norge. Serie på NRK.
 • Eriksen, Tore Linné (2010). Globalhistorie 1750-1900. Cappelen akademisk.
 • Lund, Ellen Cathrine (2021).  Samenes historie. Podcast-serie. Norgeshistorie.no/NRK. Hentet herfra: https://radio.nrk.no/serie/norgeshistorie
 • NRK (2017). Elsa Laula Renberg, kvinnen som samlet Sapmi. NRK-program.
 • Søbye, E., Berntsen, H., Fløgstad K. og Langdal, J. (2014). Dovre faller. Gyldendal. Ebok.
 • Turchin, Peter (2007). War and Peace and War. Penguin. London. Kindle Edition.
 • UR/NRK (2016). Samenes tid (Laponia – Stölden av Sápmi). UR/NRK. Svensk dokumentarserie.
 • snl.no/urbefolkning
 • snl.no/samisk_religion

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Analysere hvordan framstillinger av fortiden har blitt brukt i Norge for å skape nasjonal identitet og drøfte hvilke virkninger dette har hatt for ulike grupper.
Kompetansemål: Utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet.
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap: I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: Historisk empati, sammenhenger og perspektiver
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig? Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?