Utforskende oppgaver: hvorfor og hvordan

Det nye kompetansebegrepet i LK20 krever at elevene skal utforske. Vi har laget to videoer som forklarer hvorfor utforskingen også bør være del av vurderingssituasjonene gjennom året, og hvordan du som lærer kan legge til rette for det og vurdere det. Her får du både eksempler på oppgaver og vurderingskriterier.

Her ligger videoene og de andre ressursene->.