Utmerket anmeldelse i Prosa 6/2022

Vi er strålende fornøyde med at “Historie på tvers – Verdenshistorie med nye øyne” er viet fem hele sider i desember-utgaven av det norske fagtidsskriftet Prosa, der fokuset er – som navnet antyder – faglitteratur.

Her er et par sitater:
■ «Historie på tvers veksler elegant mellom detaljerte nærbilder og de lange linjene
i historien»
■ «Historieinteresserte voksne lesere vil (…) finne mye å glede seg over i disse bøkene. Historie på tvers er en fristende buffet av smakebiter som gir innblikk i mange ulike historiske temaer. Dette er god historieformidling, så alt i alt vil jeg si: Ja, det funker!»

Anmeldelsen er skrevet av Synnøve Veinan Hellerud, forfatter og historielektor. Anmeldelsen finnes også på nett.

Prosa 6/2022, der Historie på tvers
er viet sidene 69-74.