Hvorfor temaer og ikke perioder?

Her kommer en tekst om hvorfor vi har valgt å dele opp boka etter temaer og ikke perioder.